TDB

Bilimsel Program

  SALON A   SALON B
14:00-14:30 Açılış Töreni
Mustafa Taşkın, Cüneyt Kırkıl, Nihal Z. Erdem
14:30-15:30 KURS: Medicosurgical workshop
Mustafa Taşkın, H.Eren Taşkın
14:30-15:30 KURS: Adım adım cerrahi anatomi
Nurullah Bülbüller, Şükrü Özdemir
14:30-15:00 Obezite tedavisinde medikal tedavinin dünü, bugünü ve yarını

Valeh Mirzazade

14:30-15:00 Sleeve gastrektomi ve gastrik bypasslar
Erhan Aygen
15:00-15:30 Bariatrik Cerrahide Mikrobiyota
Murat Baş
15:00-15:30 Diversiyonlar
F. Can Karaca
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00 Uydu Sempozyumu

Stapler pazarında yeni aktör: Çin

Koray Tekin
 
20:30-22:00

Barialink
Fakı Akın, H. Eren Taşkın


Case 1 : 5 Yıllık Sleeve Gastrektomi takibi sonrası Barret ülser vakası

Ozan Şen

Case 2 : Sleeve gastrektomi sonrası gelişen kronik gastrokolik fistül tedavisinde hayat kurtarıcı robotik Roux-en-Y fistulo-jejunostomi

François Pattou

Case 3 : İki bant bir bypass
Rui Ribeiro


Case 4 : RNY sonrası gelişen dumping sendromu tedavisinde modifiye Nissan fundoplikasyonu

Bruno Dillemans

Case 5 : Tek anastomoz gastrik bypassın normal anatomiye dönüştürülmesi
Aleksandr Neimark

  SALON A   SALON B
  TOSS   GENÇ BARİATRİK CERRAHLAR
08:00-08:20 Key Note: Bariatrik cerrahinin fizyolojik etkileri: Bildiklerimiz, bilmediklerimiz
Alper Çelik
08:00-08:20 Key Note: Bariatrik cerrahinin genç cerrahların eğitimi ve yayın hayatına etkisi
Abdullah Şişik
08:30-09:30 Panel: Yeni yöntemlerin kısa ve orta dönem sonuçları
Alper Çelik, Onur Birsen
08:30-09:30 Panel: Demokles'in kılıcı
Muhammed Raşid Aykota, Ferhat Çay
08:30-08:45 Duodeno-jejunal ve jejuno-ileal bypasslar
H.Eren Taşkın
08:30-08:45 Bariatrik cerrahi olgularında adli tıp nelere dikkat eder?
A. Kağan Zengin
08:45-09:00 Bipartisyonlar
Fahrettin Acar
08:45-09:00 Bariatrik cerrahi malpraktis davalarından örnekler
Nezih Varol
09:00-09:15 İnterpozisyonlar
Alper Çelik
09:00-09:30 Tartışma
09:15-09:30 Tartışma
09:30-09:45 KAHVE ARASI
09:45-10:45 Panel: Bariatrik cerrahide nostalji ve fütürizm
Mustafa Taşkın, Mehmet Mihmanlı, Oktay Banlı
09:45-10:45 Panel: Bariatrik cerrahide komplikasyon tanı ve tedavisi
Taryel Omerov, Ozan Şen
09:45-10:00 Bir bakışta bariatrik cerrahinin geçmişi
Mustafa Taşkın
09:45-10:00 Kanama
Şükrü Özdemir
10:00-10:15 Eski yöntemleri modifiye edelim

Aleksandr Neimark

10:00-10:15 Kaçak ve intestinal yaralanma
Güngör Gül
10:15-10:30 Yeni yöntemlere ihtiyacımız var
Mustafa Şahin
10:15-10:30 Kardiyovasküler ve solunumsal komplikasyonlar
S. Ülgen Zengin
10:30-10:45 Staplersiz tek anastomozlu gastrik bypassın erken dönem sonuçları
Oral Ospanov
10:30-10:45 Kaçak tedavisinde beslenme
Ümran Yılmaz
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00 Uydu Sempozyumu
Moderatör: Halil Alış

Obezite Cerrahisinde İlaç Tedavisinin Yeri
Sinerjik Etkiyle Klinik Deneyimlerimiz

Hasan Aydın, Halit Eren Taşkın
 
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00 Panel: Eski operasyonlarda GÖRH için yeni kanıtlar ve tedaviler
Ahmet Türkçapar, Mevlüt Pehlivan
13:00-14:00 Seçilmiş Video Bildiriler: Komplikasyonlar ve revizyonel cerrahi
Erkan Yardımcı, Kamil Yamaç
13:00-13:15 Sleeve gastrektomi ve gastrik bypasslarda GÖRH oranları
Toygar Toydemir
13:00-13:15 Çevre organ yaralanması
Erkan Yardımcı
13:15-13:30 Sleeve gastrektomi esnasında hiatal herni onarımı GÖRH'ten korur mu?
Oktay Banlı
13:15-13:30 Stapler missfiring
Muhammed Raşid Aykota
13:30-13:45 Sleeve-Nissen erken sonuçlar 
Ahmet Türkçapar
13:30-13:45 Banttan sleeve, sleevden RYGB'ye
Ferhat Çay
13:45-14:00 Ligamentum teres kardiyopeksi ve kardiyoplastinin sonuçları
Umid Ruziyev
13:45-14:00 Tartışma
14:00-14:15 KAHVE ARASI
14:15-15:15 Uydu Sempozyumu
Moderatör: Cüneyt Kırkıl

Obezite Cerrahisinde Perop Komplikasyonlar ve Çözümler
Ali Durmuş
 
15:15-16:15 Panel: Zor vakalar (video oturumu)
Mehmet Mihmanlı, H.Eren Taşkın
15:15-16:15 Seçilmiş Video Bildiriler: Teknikte mükemmeli yakalamak 
Abdullah Şişik, M. Raşid Aykota
15:15-15:30 Mani Habibi 15:15-15:30 Eksposure 
Emad Salih
15:30-15:45 Ozan Şen 15:30-15:45 Diseksiyon
Kamil Yamaç
15:45-16:00 Yunus Yavuz 15:45-16:00 Anastomoz
Metin Karadeniz
16:00-16:15 Hasan Altun 16:00-16:15 Tartışma
16:15-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:30 Panel: Özel hasta gruplarında bariatrik cerrahi
Fatih Avşar, A. Ziya Balta
16:30-17:30 Panel: Metabolik cerrahide doğru hasta ve yöntem seçimi
Fahrettin Acar, F. Can Karaca
16:30-16:45 Sirotik hastalarda bariatrik cerrahi
Elgün Samedov
16:30-16:45 Hastanın metabolik durumunun preoperatif değerlendirilmesi
Muzaffer Al
16:45-17:00 Organ nakilli hastalarda bariatrik cerrahi
Elşad Rzayev
16:45-17:00 Metabolik skorlama sistemleri ve tedavi başarı öngörüleri
Ersun Topal
17:00-17:15 Pediatrik ve adölesan yaş grubunda bariatrik cerrahi
Elçin Abdinov
17:00-17:15 Hangi hastaya hangi yöntemi tercih ederim
Tuna Bilecik
17:15-17:30 Yara iyileşmesini bozan ilaçlar ve bariatrik cerrahi
Fatih Avşar
17:15-17:30 Metabolik cerrahi sonrası beslenme: kritik noktalar
Nihal Zekiye Erdem
17:30-17:45 Tartışma    
17:45-18:00 Söyleşi: SHGM Obezite ve Metabolik Cerrahi Klinik Protokolünün Getirdikleri
Oktay Banlı, Mustafa Taşkın
   
  SALON A   SALON B   SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU
  TOSS   TOSS    
    08:00-08:20 Key Note: Azerbaycan Tıp Üniversitesinde 5 yıllık bariatrik cerrahi deneyimi
Aslan Abdullayev
08:30-09:30 Sözlü Bildiri Oturumu 1
Nihal Zekiye Erdem,Fatih Mehmet Avşar
08:30-09:30 Panel: Düşük VKİ'li Hastalar
Oktay Banlı, Octobyr Tashayev
08:30-09:30 Panel: Majör komplikasyonların tedavileri
A. Kağan Zengin, Ali Uzunköy, Erhan Aygen
  S-1 / S-7
08:30-08:45 Beslenme davranışı uyumsuzluğunun nedenleri ve çözüm yolları
Fatma Kahraman Gök
08:30-08:45 Radyolojik
Hakan Artaş
   
08:45-09:00 Tip 2 diyabet hastasında medikal tedavide güncellemeler: Yakın gelecekte Cerrahi tedaviye halen gerek duyulur mu?
Sait Gönen
08:45-09:00 Endoskopik
Hasan Erdem
   
09:00-09:15 Endoskopik yöntemler: yeterli kanıt var mı?
Asım Cingi
09:00-09:15 Cerrahi
A.Kağan Zengin
   
09:15-09:30 Cerrahi yöntemler: kime, ne zaman?
A.Ziya Balta
09:15-09:30 Tartışma    
09:30-09:45 KAHVE ARASI
      MBCDD  
    09:45-10:00 Key Note: Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliğinde Branşlaşma Çalışmaları ve Etik 
Ayhan Dağ
   
10:00-11:00 Panel: RYGB'nin revizyonu
Mustafa Şahin, Ceyhun Oral
10:00-11:00 Panel: Bariatrik ekiple olgu takibi
Hasan Erdem, Ayhan Dağ
10:00-11:00 Sözlü Bildiri Oturumu 2
Nurullah Bülbüller, Abdullah Şişik
10:00-10:15 Poş ve anastomoz daraltma
Fakı Akın
10:00-10:15 Cerrah
Hasan Erdem
  S-08 / S-14
10:15-10:30 Distalizasyon
Halil Coşkun
10:15-10:30 Diyetisyen
Nayat Kebabcı
   
10:30-10:45 SADI/BPD-DS konversiyonu
Antonio Torres
10:30-10:45 Protein, vitamin mineral desteklerinin önemi
Demet Özelgün
   
10:45-11:00 RYGB'nin revizyonunda robotik ve laparoskopik cerrahinin karşılaştırılması
Carlos Vaz
10:45-11:00 Tartışma    
11:00-11:15 KAHVE ARASI
11:15-12:15 Uydu Sempozyumu
Revizyonel cerrahide teknolojinin yeri

Moderatör:
Ahmet Gökhan Türkçapar

Tuna Bilecik, Samet Yardımcı
       
12:15-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-14:15 Panel: Revizyonel cerrahilerde orta ve uzun dönem sonuçlar
Halil Coşkun, Yunus Yavuz
13:15-14:15 Panel: MBC'de Olgularla Beslenme Tedavisi
Nihal Zekiye Erdem, Alper Çelik
13:15-14:15 Sözlü Bildiri Oturumu 3
Fakı Akın, Erhan Aygen
13:15-13:30 Revizyonel sleeve gastrektomi
Taryel Omerov
13:15-13:30 RYGB 
Nazlı Batar
  S-15/ S-21
13:30-13:45 Revizyonel RYGB ve OAGB
Mevlüt Pehlivan
13:30-13:45 Sleeve gastrektomi 
Burcu Nergizsoy
   
13:45-14:00 Revizyonel SADI ve BPD-DS
Onur Birsen
13:45-14:00 İleal İnterpozisyon
Elif Mızrak
   
14:00-14:15 OAGB'ta anastomoz mesafesini belirleme kriterleri
Farid Rafiyev
14:00-14:15 Tartışma    
14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-15:30 Panel: Bariatrik cerrahide endoskopi
Ömer Alabaz, Asım Cingi, Taner Yiğit
14:30-15:30 Panel: Komplikasyonlu Olgu Sunumları
Nihaz Zekiye Erdem, Ahmet Türkçapar
14:30-15:30 Sözlü Bildiri Oturumu 4
Mevlüt Pehlivan, Halit Eren Taşkın
14:30-14:45 Bariatrik hastalarda preoperatif endoskopinin önemi ve standart raporlama
Ferid Guliyev
14:30-14:45 Reaktif hipoglisemi ve  dumping sendromunda beslenme
Ayça Kayadibi
  S-22-/ S-27
14:45-15:00 Endoskopik tedavilerde maliyet-etkinlik
Ömer Günal
14:45-15:00 Dumping sendromlu olgu sunumu 
Nida Yıldız
   
15:00-15:15 Endoskopik tedavilerde komplikasyonlar
Erol Vural
15:00-15:15 GİS Komplikasyonlu olgu sunumu
Meryem Güç
   
15:15-15:30 Tartışma 15:15-15:30 Tartışma    
15:30-15:45 KAHVE ARASI
  41.  IBC Sempozyumu (Online) 15:45-16:30 Söyleşi: Bariatrik Cerrahi Diyetisyeninin Görev ve Sorumlulukları
Türkan Kutluay Merdol
   
15:45-15:50 Açılış Konuşmaları
Haris Khwaja, Cüneyt Kırkıl
16:30-17:30 Panel: MBC Multidsipliner Ekip Çalışması
Nazlı Batar, Halil Coşkun
16:30-17:30 Sözlü Bildiri Oturumu 5
A. Kağan Zengin, Ozan Şen
15:55-16:30 Ana Konular
Haris Khwaja, Ken Loi
16:30-16:45 Cerrah
Ahmet Türkçapar
   
15:55-16:10 Robotik cerrahi gelecekte standart cerrahi yöntemlerin sonuçlarını ne yönde etkileyecektir ?
Carlos Vaz
16:45-17:00 Diyetisyen
Dilara Çetin
   
16:15-16:30 Bariatrik Cerrahi Kariyerimde 30 yılda öğrendiklerim: İyi, Kötü, Çirkin
Antonio Torres
17:00-17:15 Diyetetik pratiğinde bilişsel davranış terapisi
Göknel Dumanlı
   
16:35-17:05 Medikal Tedaviler önümüzdeki 25 yıl içinde tamamen cerrahi tedavi seçeneklerinin yerini alacaktır.
Christine Stier, Julian Mall
17:15-17:30 Tartışma    
16:35-16:43 Destekleyen
Volkan Yumuk
       
16:43-16:51 Karşı Çıkan
Eren Taşkın
       
16:51:17:05 Tartışma        
17:10-17:35 Video Tartışma Oturumu 1: Sleeve Gastrektomi Sırasında Dalak Yaralanması: Mekanizma & Tedavi Yaklaşımı
Diego Camacho

Andrei Keidar, Mani Habibi, Reynu Rajan, Wah Yang, Alex Neimark, Estuardo Behrens, Burak Kavlakoglu, Shaneeta Johnson, Taryel Omerov
       
17:40-18:05 Video Tartışma Oturumu 2: RYGB Ameliyatının Geri Dönüşümü: Endikasyonlar ve Cerrahi Teknikler
Ben Clapp

Fakı Akın, CK Huang, Antonio Torres, Andre Teixeira, Praveen Raj, Mohit Bhandari, Jacques Himpens, Luciana El-Kadre
       
18:05-18:15 Kapanış Konuşması
Haris Khwaja
       
  SALON A   SALON B
    08:00-08:30 Akılcı ilaç kullanımı
H.Eren Taşkın
08:30-09:30 Panel: Teknik farklılıklar
Ali Uzunköy, Elşad Rzayev, Ömer Günal
08:30-09:30 Panel: Postbariatrik cerrahi
Erhan Aygen, Elçin Abdinov
08:30-08:45 Hasta pozisyonu supine vs leg split
Can Karaca
08:30-08:45 Bariatrik cerrahi sonrası beden benlik algısındaki değişim
Taner Yiğit
08:45-09:00 Azaltılmış port cerrahi
M.Fatih Korkmaz
08:45-09:00 Eş zamanlı bariatrik cerrahi ve abdominoplasti
Ali Durmuş
09:00-09:15 Sleeve gastrektomide stapler hattı destekleme, sütür, doku yapıştırıcı
Celal Kızılkaya
09:00-09:30 Postbariatrik vücut şekillendirme
Emre Güvercin
09:15-09:30 Gastrojejunostomide lineer vs sirküler stapler kullanımı
Elşad Rzayev
   
09:30-09:45 KAHVE ARASI
09:45-11:30 Canlı Cerrahi    
10:30-12:00 Kapanış