TDB

Bilimsel Program

  SALON A   SALON B
14:00-14:30 Açılış Töreni
Mustafa Taşkın, Cüneyt Kırkıl, Nihal Z. Erdem
14:30-15:30 KURS: Medicosurgical workshop
Mustafa Taşkın, H.Eren Taşkın
14:30-15:30 KURS: Adım adım cerrahi anatomi
Nurullah Bülbüller, Şükrü Özdemir
14:30-15:00 Obezite tedavisinde medikal tedavinin dünü, bugünü ve yarını
Volkan Yumuk
14:30-15:00 Sleeve gastrektomi ve gastrik bypasslar
Erhan Aygen
15:00-15:30 Bariatrik Cerrahide Mikrobiyota
Murat Baş
15:00-15:30 Diversiyonlar
Can Karaca
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00 Uydu Sempozyumu

Stapler pazarında yeni aktör: Çin

Koray Tekin
 
20:30-22:00 Barialink
Fakı Akın, H.Eren Taşkın, Mani Habibi, Ersun Topal, Ozan Şen
  SALON A   SALON B
  TOSS   GENÇ BARİATRİK CERRAHLAR
08:00-08:20 Key Note: Bariatrik cerrahinin fizyolojik etkileri: Bildiklerimiz, bilmediklerimiz
Alper Çelik
08:00-08:20 Key Note: Bariatrik cerrahinin genç cerrahların eğitimi ve yayın hayatına etkisi
Abdullah Şişik
08:30-09:30 Panel: Yeni yöntemlerin kısa ve orta dönem sonuçları
Alper Çelik, Onur Birsen
08:30-09:30 Panel: Demokles'in kılıcı
Muhammed Raşid Aykota, Ferhat Çay
08:30-08:45 Duodeno-jejunal ve jejuno-ileal bypasslar
H.Eren Taşkın
08:30-08:45 Bariatrik cerrahi olgularında adli tıp nelere dikkat eder?
A. Kağan Zengin
08:45-09:00 Bipartisyonlar
Fahrettin Acar
08:45-09:00 Bariatrik cerrahi malpraktis davalarından örnekler
Nezih Varol
09:00-09:15 İnterpozisyonlar
Alper Çelik
09:00-09:30 Tartışma
09:15-09:30 Tartışma
09:30-09:45 KAHVE ARASI
09:45-10:45 Panel: Düşük VKİ'li Hastalar
Volkan Yumuk, Oktay Banlı
09:45-10:45 Panel: Bariatrik cerrahide komplikasyon tanı ve tedavisi
Taryel Omerov, Ozan Şen
09:45-10:00 Beslenme davranışı uyumsuzluğunun nedenleri ve çözüm yolları
Fatma Kahraman Gök
09:45-10:00 Kanama
Şükrü Özdemir
10:00-10:15 Medikal tedavi: kime, ne kadar?
Volkan Yumuk
10:00-10:15 Kaçak ve intestinal yaralanma
Güngör Gül
10:15-10:30 Endoskopik yöntemler: yeterli kanıt var mı?
Asım Cingi
10:15-10:30 Kardiyovasküler ve solunumsal komplikasyonlar
S. Ülgen Zengin
10:30-10:45 Cerrahi yöntemler: kime, ne zaman?
A.Ziya Balta
10:30-10:45 Kaçak tedavisinde beslenme
Ümran Yılmaz
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00 Uydu Sempozyumu
Obezite Cerrahisinde İlaç Tedavisinin Yeri
Sinerjik Etkiyle Klinik Deneyimlerimiz

Hasan Aydın, Halit Eren Taşkın
 
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00 Panel: Eski operasyonlarda GÖRH için yeni kanıtlar ve tedaviler
Ahmet Türkçapar, Mevlüt Pehlivan
13:00-14:00 Seçilmiş Video Bildiriler: Komplikasyonlar ve revizyonel cerrahi
Erkan Yardımcı, Kamil Yamaç
13:00-13:15 Sleeve gastrektomi ve gastrik bypasslarda GÖRH oranları
Toygar Toydemir
13:00-13:15 Çevre organ yaralanması
Erkan Yardımcı
13:15-13:30 Sleeve gastrektomi esnasında hiatal herni onarımı GÖRH'ten korur mu?
Oktay Banlı
13:15-13:30 Stapler missfiring
Muhammed Raşid Aykota
13:30-13:45 Sleeve-Nissen erken sonuçlar 
Ahmet Türkçapar
13:30-13:45 Banttan sleeve, sleevden RYGB'ye
Ferhat Çay
13:45-14:00 Tartışma 13:45-14:00 Tartışma
14:00-14:15 KAHVE ARASI
14:15-16:15 Panel: Zor vakalar (video oturumu)
Mehmet Mihmanlı, H.Eren Taşkın
14:15-15:15 Seçilmiş Video Bildiriler: Teknikte mükemmeli yakalamak 
Abdullah Şişik, M. Raşid Aykota
14:15-14:30 Nurullah Bülbüller 14:15-14:30 Eksposure 
Emad Salih
14:30-14:45 Ozan Şen 14:30-14:45 Diseksiyon
Kamil Yamaç
14:45-15:00 Yunus Yavuz 14:45-15:00 Anastomoz
Metin Karadeniz
15:00-15:15 Hasan Altun 15:00-15:15 Tartışma
15:15-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 Panel: Özel hasta gruplarında bariatrik cerrahi
Fatih Avşar, A. Ziya Balta
15:30-16:30 Panel: Metabolik cerrahide doğru hasta ve yöntem seçimi
Fahrettin Acar, F. Can Karaca
15:30-15:45 Sirotik hastalarda bariatrik cerrahi
Elgün Samedov
15:30-15:45 Hastanın metabolik durumunun preoperatif değerlendirilmesi
Muzaffer Al
15:45-16:00 Organ nakilli hastalarda bariatrik cerrahi
Ali Solmaz
15:45-16:00 Metabolik skorlama sistemleri ve tedavi başarı öngörüleri
Ersun Topal
16:00-16:15 Pediatrik ve adölesan yaş grubunda bariatrik cerrahi
Elçin Abdinov
16:00-16:15 Hangi hastaya hangi yöntemi tercih ederim
Tuna Bilecik
16:15-16:30 Yara iyileşmesini bozan ilaçlar ve bariatrik cerrahi
Elçin Abdinov
16:15-16:30 Metabolik cerrahi sonrası beslenme: kritik noktalar
Nihal Zekiye Erdem
16:30-17:00 Söyleşi: SHGM Obezite ve Metabolik Cerrahi Klinik Protokolünün Getirdikleri
Oktay Banlı, Mustafa Taşkın
   
  SALON A   SALON B
  TOSS   TOSS
08:00-08:20 Key Note: Pandemide bariatrik cerrahi
Haris Khawaja
08:00-08:20 Key Note: Azerbaycan Tıp Üniversitesinde 5 yıllık bariatrik cerrahi deneyimi
Aslan Abdullayev
08:30-09:30 Panel: Bariatrik cerrahide nostalji ve fütürizm
Mustafa Taşkın, Mehmet Mihmanlı, Oktay Banlı
08:30-09:30 Panel: Majör komplikasyonların tedavileri
A. Kağan Zengin, Ali Uzunköy, Erhan Aygen
08:30-08:45 Bir bakışta bariatrik cerrahinin geçmişi
Mustafa Taşkın
08:30-08:45 Radyolojik
Hakan Artaş
08:45-09:00 Eski yöntemleri modifiye edelim
Alex Neymark
08:45-09:00 Endoskopik
Hasan Erdem
09:00-09:15 Yeni yöntemlere ihtiyacımız var
Mustafa Şahin
09:00-09:15 Cerrahi
A.Kağan Zengin
09:15-09:30 Tartışma 09:15-09:30 Tartışma
09:30-09:45 KAHVE ARASI
      MBCDD
    09:45-10:00 Key Note: Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliğinde Branşlaşma Çalışmaları ve Etik 
Ayhan Dağ
10:00-11:00 Panel: RYGB'nin revizyonu
Mustafa Şahin, Alex Neymark
10:00-11:00 Panel: Bariatrik ekiple olgu takibi
Türkan Kutluay Merdol, Ayhan Dağ
10:00-10:15 Poş ve anastomoz daraltma
Fakı Akın
10:00-10:15 Cerrah
Hasan Erdem
10:15-10:30 Distalizasyon
Halil Coşkun
10:15-10:30 Diyetisyen
Nayat Kebabcı
10:30-10:45 SADI/BPD-DS konversiyonu
Antonio Torres
10:30-10:45 Protein, vitamin mineral desteklerinin önemi
Demet Özelgün
10:45-11:00 Tartışma 10:45-11:00 Tartışma
11:00-11:15 KAHVE ARASI
11:15-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-14:15 Panel: Revizyonel cerrahilerde orta ve uzun dönem sonuçlar
Halil Coşkun, Yunus Yavuz
13:15-14:15 Panel: MBC'de Olgularla Beslenme Tedavisi
Nihal Zekiye Erdem, Alper Çelik
13:15-13:30 Revizyonel sleeve gastrektomi
Taryel Omerov
13:15-13:30 RYGB 
Nazlı Batar
13:30-13:45 Revizyonel RYGB ve OAGB
Mevlüt Pehlivan
13:30-13:45 Sleeve gastrektomi 
Burcu Nergizsoy
13:45-14:00 Revizyonel SADI ve BPD-DS
Onur Birsen
13:45-14:00 İleal İnterpozisyon
Elif Mızrak
14:00-14:15 OAGB'ta anastomoz mesafesini belirleme kriterleri
Farid Rafiyev
14:00-14:15 Tartışma
14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-15:30 Panel: Bariatrik cerrahide endoskopi
Asım Cingi, Taner Yiğit
14:30-15:30 Panel: Komplikasyonlu Olgu Sunumları
Türkan Kutluay Merdol, Ahmet Türkçapar
14:30-14:45 Bariatrik hastalarda preoperatif endoskopinin önemi ve standart raporlama
Fardi Guliyev
14:30-14:45 Reaktif hipoglisemi ve  dumping sendromunda beslenme
Ayça Kayadibi
14:45-15:00 Endoskopik tedavilerde maliyet-etkinlik
Ömer Günal
14:45-15:00 Dumping sendromlu olgu sunumu 
Nida Yıldız
15:00-15:15 Endoskopik tedavilerde tolerabilite
Fatih Aslan
15:00-15:15 GİS Komplikasyonlu olgu sunumu
Meryem Güç
15:15-15:30 Endoskopik tedavilerde komplikasyonlar
Erol Vural
15:15-15:30 Tartışma
15:30-15:45 KAHVE ARASI
15:45-18:15 IBC -Going to Extremes Bariatric Surgery in Seriously Co-morbid Patients
Haris Khawaja, Julian W. Mall, H.Eren Taşkın, Mani Habibi, Burak Kavlakoğlu, Taryel Omerov
15:45-16:45 Panel: MBC Multidsipliner Ekip Çalışması
Nazlı Batar, Halil Coşkun
15:45-16:00 Cerrah
Ahmet Türkçapar
16:00-16:15 Diyetisyen
Dilara Çetin
16:15-16:30 Diyetetik pratiğinde bilişsel davranış terapisi
Göknel Dumanlı
16:30-16:45 Tartışma
16:45-17:00 Kahve arası
17:00-17:30 Söyleşi: Bariatrik Cerrahi Diyetisyeninin Görev ve Sorumlulukları
Türkan Kutluay Merdol
  SALON A   SALON B
08:00-08:20 Key Note: Endoskopik robotlar ve bariatrik cerrahinin geleceğine dair hayallerim
M.Galvao Neto
08:00-08:30 Akılcı ilaç kullanımı
H.Eren Taşkın
08:30-09:30 Panel: Teknik farklılıklar
Ali Uzunköy, Elşad Rzayev, Ömer Günal
08:30-09:30 Panel: Postbariatrik cerrahi
Erhan Aygen, Elçin Abdinov
08:30-08:45 Hasta pozisyonu supine vs leg split
Can Karaca
08:30-08:45 Bariatrik cerrahi sonrası beden benlik algısındaki değişim
Taner Yiğit
08:45-09:00 Azaltılmış port cerrahi
M.Fatih Korkmaz
08:45-09:00 Eş zamanlı bariatrik cerrahi ve abdominoplasti
Ali Durmuş
09:00-09:15 Sleeve gastrektomide stapler hattı destekleme, sütür, doku yapıştırıcı
Celal Kızılkaya
09:00-09:30 Postbariatrik vücut şekillendirme
Emre Güvercin
09:15-09:30 Gastrojejunostomide lineer vs sirküler stapler kullanımı
Elşad Rzayev
   
09:30-09:45 KAHVE ARASI
09:45-10:45 Canlı Ameliyatlar
M. Galvao Neto, H.Eren Taşkın
09:45-10:45 Sözlü Bildiriler
10:45-11:15 Kapanış